Projektünk

 2018. szeptember 01., szombat

A Csillag-ász Regionális Alapítvány is fontosnak tartja a jövő generációjának biztosítani a lehetőséget arra, hogy hátrány nélkül indulhasson el a felnőtt életben, továbbá hogy tanulmányai során se érje megkülönböztetés. A korábbi együttműködésből adódóan egyértelmű volt, hogy Lakiteleken szeretnénk megvalósítani az EFOP-1.4.4-17 BARI SHEJ – NAGYLÁNY-FÁTĂ MÁRÉ projektet.

A lányok és a projekt érdekében dolgozik rendszeresen kis csapatunk. A szakmai háttérmunkát projektmenedzserünk Baksa József, pénzügyi vezetőnk Ács-Sánta Imre, szakmai vezetőnk Borosné Edit tartja kézbe és irányítja. A közvetlen megvalósulást elsősorban szakmai vezetőnk és 3 mentorunk végzi: Bodóné Ripp Zsuzsanna, Oláh Lajosné és Peszeki Anita. De fontos megemlíteni több projektasszisztensünket és önkénteseink munkáját is.

Különböző programok, csoportos foglalkozások szervezésével és lebonyolításával fejlesztjük a mentorált lányokat eltérő témakörökben:

  • Egészséges életmód
  • Önismeret
  • Pályaorientáció
  • Áldozattá válás megelőzése
  • Sport, kulturális és egyéb szabadidős tevékenységek

A csoportos mentoráláson felül fontos szerepet kap az egyéni mentorálás is. Az egyéni mentorálást a mentori feladatokat ellátó szakmai vezető, valamint a további három mentor végzi. A négy mentor tanítja is a lányokat, ami kifejezetten pozitívan befolyásolta a velük való foglalkozás megkezdését: eleve bizalmi viszony volt köztük, így ennek kiépítése nem vett el időt az egyéni mentorálástól; a bevonás kezdetétől a legmélyebb munka zajlik.

A projekten belüli egyéni mentorálások februártól folynak; ezek az alkalmak hetente kétszer esedékesek, azonban mivel tanár-diák viszonyban állnak, nap közben bármikor megtalálják a lányok a mentorukat, azonnal tudnak reagálni a felmerülő problémákra. Ennek köszönhetően a mentorok nemcsak tanárként látnak bele a gyerekek életébe, hanem sokkal mélyebben, a családi és egyéb problémáikat is ismerik.

A lányok életkor szerint lettek a mentorokhoz rendelve, bár nincs nagy korkülönbség köztük, így mégis specifikusan egy nagyon szűk korosztályra, élethelyzetre lehet fókuszálni. A testvérpárokat is külön csoportba osztották be, hogy szabadon kibontakoztathassák egyéniségüket, ráadásul így a mentorok is nagyobb rálátást kapnak az otthoni körülményekre.

Nyáron rendszeres egyéni személyes mentorálásra nem volt igény, de csoportos foglalkozás, tábor során tartották a kapcsolatot. Augusztus végétől ismételten elindult a heti két alkalmas (igényhez igazodó) egyéni mentorálás.

A mentorálások során látható a foglalkozások eredménye: a gyerekek kiegyensúlyozottabbak, tanulmányi eredményeik javuló tendenciát mutatnak.